Calcule efectuate: 11001489
FACEBOOK
×

Impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor in 2018

5 comentarii
Impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor in 2018

Rezumat al modificarilor legislative din 2018 privind determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, precum si deducerea personala.

ART. 78 - Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Impozitul lunar se determina astfel:
 1. La locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii si urmatoarele:
  • deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
  • cotizatia sindicala platita in luna respectiva; contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele la scheme de pensii facultative, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;
  • primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa.
 2. Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri (in afara functiei de baza), prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
 3. In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

ART. 77 - Deducere personala

Persoanele fizice incadrate pe baza de contract individual de munca au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, astfel:

 • (i) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 510 lei;
 • (ii) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 670 lei;
 • (iii) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 830 lei;
 • (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 990 lei;
 • (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit urmatorului tabel: Tabel Deducere Personala 2018

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar.


Voteaza articolul nostru
3.1 / 5 (11 voturi)

Spune-ti parerea

Comentarii (5)


avatar
Scris de Ionescu Mariana Violeta
15 April 2019

Sunt angrijitoare GPN și am salariul 424 și 3 copii beneficiez de deducere personala?


avatar
Scris de Ionescu Mariana Violeta
15 April 2019

Dacă eu am 3 copii an antre tinere ce trebuie sa fac pentru deducere personala


avatar
Scris de Sirbu Ilie
11 June 2018

Nu. Sant de acord cu deducerile la salariu am salariul mare și. nu beneficiez de deducere am 4500 Ron brut.


avatar
Scris de Sirbu Ilie
11 June 2018

Nu. Sant de acord cu deducerile la salariu am salariul mare și. nu beneficiez de deducere am 4500 Ron brut.


avatar
Scris de Gruia Angela
11 February 2018

Președinte bloc pensionar beneficiază de deducere impozit venit brut 512 venit net300